ISO 9001:2015 Laatujärjestelmä

Tavoitteenamme on auttaa organisaatiotasi hyötymään ISO 9001:2015 -standardin tarjoamista eduista, kuten prosessien tehostamisesta, asiakastyytyväisyyden parantamisesta ja kilpailukyvyn lisäämisestä. Olemme sitoutuneita tukemaan sinua kohti laadukasta toimintaa ja menestystä.

Rakenna yritykselle nopeasti ja helposti

Tavoitteena rakentaa ISO 9001:2015 laatujärjestelmä?

Etsitkö kumppania, joka auttaa sinua rakentamaan vankkaa ja tehokasta ISO 9001:2015 laatujärjestelmää? Olet oikeassa paikassa. Laatupankki tarjoaa kattavia palveluita, jotka auttavat organisaatioita kaikissa vaiheissa ISO 9001:2015 -standardin käyttöönotossa ja sertifioinnissa.

Ota yhteyttä →
Kuvankaappaus Laatupankin ohjelmiston index sivusta

Rakenna standardien mukaiset järjestelmät.
Aloita Laatupankin käyttö.

Laatupankin -ohjelmiston käyttö tarjoaa monipuolisia työkaluja yleisimpien standardien noudattamiseen. Ota rohkeasti yhteyttä, niin varataan teille ilmainen esittely ohjelmistosta.

Miksi ISO 9001:2015 on tärkeä?

Varmista johdonmukainen ja korkealaatuinen palvelu tai tuote

Tämä standardi ei ole vain merkki laadusta, vaan se on myös väline, jonka avulla voidaan varmistaa asiakkaille johdonmukainen ja korkealaatuinen palvelu tai tuote. ISO 9001:2015 -standardi auttaa:

Asiakastyytyväisyyden varmistamisessa

Sitoutumalla ISO 9001:2015 -standardin periaatteisiin voi paremmin ymmärtää asiakkaiden tarpeita ja odotuksia, mikä mahdollistaa palveluiden ja tuotteiden jatkuvan parantamisen.

Prosessien tehokkuuden optimoinnissa

Standardi ohjaa tarkastelemaan ja parantamaan sisäisiä prosesseja, mikä johtaa tehokkaampaan toimintaan ja vähentyneisiin virheisiin.

Johtamisjärjestelmän vahvistamisessa

ISO 9001:2015 -standardin mukaisesti pystytään rakentamaan vahva johtamisjärjestelmä, joka tukee organisaatiota tavoitteiden saavuttamisessa ja sidosryhmien odotusten täyttämisessä.

Riskien hallinnassa

Standardi kannustaa tunnistamaan ja hallitsemaan riskejä, mikä auttaa varmistamaan liiketoiminnan jatkuvuuden ja kestävyyden.

Tavoitteemme teille

Prosessien tehostaminen, asiakastyytyväisyyden parantaminen, kilpailukyvyn lisääminen

Meidän tavoitteenamme on auttaa organisaatiotasi saavuttamaan ISO 9001:2015 -standardin tuomat hyödyt, kuten prosessien tehostaminen, asiakastyytyväisyyden parantaminen ja kilpailukyvyn lisääminen. Olemme sitoutuneet tukemaan sinua matkallasi kohti laatua ja menestystä.

Tutustu myös meidän ISO 45001 Työturvallisuusjärjestelmään →

Sitouttaminen laatuun ja jatkuvaan parantamiseen

Laatujärjestelmän rakentaminen

Ymmärrämme, että ISO 9001:2015 -standardin tehokas käyttöönotto vaatii huolellista suunnittelua, tarkkaa toteutusta ja jatkuvaa ylläpitoa. Tähän olemme koonneet keskeisiä osa-alueita laatujärjestelmän rakentamisesta.

Ota yhteyttä →
Kuvankaappaus Laatupankin ohjelmiston laatudokumenttien index sivusta

Laatupolitiikka

Laatupolitiikka kuvaa organisaation sitoutumista tarjoamaan tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat asiakkaiden vaatimuksia. Sen tulisi olla säännöllisesti tarkistettu ja päivitetty pysyäkseen ajan tasalla.

Laatutavoitteet

Laatutavoitteet ovat konkreettisia tavoitteita, joiden avulla pyritään parantamaan tuotteiden ja palveluiden laatua. Niiden tulisi olla mitattavissa, saavutettavissa ja aikarajoitettuja.

Laatusuunnitelmat

Laatusuunnitelmissa määritellään toimenpiteet, joilla pyritään saavuttamaan laatutavoitteet. Tämä sisältää suunnitelmat laadunvarmistuksesta, seurannasta ja valvonnasta.

Laadunvalvonta

Laadunvalvonta on prosessi, jolla varmistetaan, että tuotteet ja palvelut täyttävät vaaditut standardit. Tämä sisältää tuotteiden ja palvelujen tarkastuksen, testauksen ja mittauksen mahdollisten virheiden tai poikkeavuuksien tunnistamiseksi.

Laadunvarmistus

Laadunvarmistus on prosessi, jonka avulla pyritään ehkäisemään virheitä tuotteissa ja palveluissa. Tähän kuuluu toimintoja, kuten prosessien kehittäminen, valvonnan perustaminen ja prosessien seuranta.

Jatkuva parantaminen

Jatkuva parantaminen on jatkuvaa pyrkimystä löytää tapoja parantaa tuotteiden ja palveluiden laatua.

Ylläpito ja kehittäminen

Olemme apuna ja tukena koko prosessin ajan

Tarjoamme jatkuvaa tukea ja neuvontaa ISO 9001:2015 laatujärjestelmän ylläpidossa ja kehittämisessä. Ymmärrämme, että laadunvarmistus ja jatkuva parantaminen eivät ole yksittäisiä tapahtumia, vaan jatkuva prosessi, joka vaatii omistautumista ja asiantuntemusta.

Tutustu myös meidän ISO 14001 Ympäristöjärjestelmään →