ISO 14001 Ympäristöjärjestelmä

Jos yrityksesi tavoittelee ympäristökuormituksen vähentämistä tai kohtaatte asiakkaidenne vaatimuksia ympäristönsuojelun suhteen, harkitkaa ISO 14001 -standardin mukaista ympäristöjärjestelmää. Tämä järjestelmä auttaa systemaattisesti työskentelemään energiankulutuksen ja jätetuoton vähentämiseksi. Matka kohti sertifioitua ympäristöjärjestelmää ei välttämättä ole monimutkainen, vaan se vaatii lähinnä hieman etukäteissuunnittelua.

Toimiva ympäristöjärjestelmä

Ympäristöjärjestelmän kehittäminen

ISO 14001 ei määrittele suoria ympäristötehokkuusvaatimuksia, vaan tarjoaa kehyksen toimivan ympäristöjärjestelmän rakentamiselle. Koska nämä kehykset ovat yleisellä tasolla, ISO 14001 -standardia voidaan soveltaa monenlaisilla toimialoilla.

Kuinka rakentaa ympäristöjärjestelmä? → Ympäristöjärjestelmän vaatimukset →
Kuvankaappaus Laatupankin ohjelmiston poikkeama index-sivusta

Rakenna standardien mukaiset järjestelmät.
Aloita Laatupankin käyttö.

Laatupankin -ohjelmiston käyttö tarjoaa monipuolisia työkaluja yleisimpien standardien noudattamiseen. Ota rohkeasti yhteyttä, niin varataan teille ilmainen esittely ohjelmistosta.

ISO 14001 Ympäristöjärjestelmä

Mitkä ovat ympäristöjärjestelmän edut?

ISO on julkaissut esitteen, jossa käsitellään ISO 14001 -sertifioinnin hyötyjä. Tiivistetään tässä viisi merkittävää etua:

Johdon aktiivisempi sitoutuminen ja työntekijöiden osallistuminen:

Ympäristöjärjestelmä ohjaa yritystä harkitsemaan sekä strategista suuntaa että käytännön toimenpiteitä ympäristökuormituksen vähentämiseksi.

Yrityksen maine:

Vastuullinen toiminta on yhä enemmän liiketoiminnan perusta. ISO 14001 -standardin avulla yritys voi osoittaa tekevänsä järjestelmällistä työtä ympäristön hyväksi.

Kustannussäästöt:

Vähentynyt energiankulutus, tehokkaampi kierrätys ja materiaalitehokkaampi tuotesuunnittelu tuovat säästöjä.

Sidosryhmien odotusten täyttäminen:

Asiakkaiden lisäksi monet työntekijät, yhteiskunta ja muut sidosryhmät odottavat yrityksiltä aktiivista otetta ympäristökuormituksen vähentämiseksi.

Kyky vastata nykyisiin ja tuleviin vaatimuksiin:

ISO 14001 edellyttää organisaatiolta huomioimaan lakisääteiset vaatimukset ja varautumaan tuleviin muutoksiin.

Päätöksenteon tueksi

Mikä on ympäristöjärjestelmän rooli?

Ympäristöjärjestelmän tarkoitus on integroida se osaksi yrityksen päätöksentekoa, jotta voidaan vähentää negatiivisia ympäristövaikutuksia ja niistä aiheutuvia kustannuksia. Ympäristöjohtamisjärjestelmä liittyy suoraan yrityksen johtamiseen tarjoten työkaluja päätöksenteon tueksi. Riippuen yrityksen nykytilanteesta, nämä työkalut voivat olla joko uusia tai jo käytössä olevia toimintatapoja.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä! →

Tunnista ympäristönäkökohdat

Ympäristöjohtamisjärjestelmän ydin

Ympäristöjohtamisjärjestelmässä keskiössä on ympäristönäkökohtien tunnistaminen, joka kattaa organisaation vaikutukset ympäristöön. Tavoitteena on vähentää negatiivisia vaikutuksia, kuten energian kulutusta ja jätteen tuottamista. Kun harkitset järjestelmän käyttöönottoa, arvioi jo olemassa olevien prosessien hyödyntämistä ja sitoutumista toiminnan kehittämiseen. Laatupankin työkaluja voi hyödyntää myös kevyemmän lähestymistavan harkinnassa.

Tutustu myös Laatupankin ISO 9001:2015 Laatujärjestelmään →
Kuvankaappaus Laatupankin ohjelmiston poikkeama dokumentista