ISO 45001 Työturvallisuusjärjestelmä

ISO 45001 -standardi auttaa organisaatiota täyttämään lakisääteiset vaatimukset ja mahdollistaa jatkuvan parantamisen, varmistaen kyvyn vastata nykyisiin ja tuleviin haasteisiin.

ISO 45001 työturvallisuusjärjestelmä

Työturvallisuusjärjestelmän ydin: Riskien tunnistaminen ja arviointi

Työturvallisuusjärjestelmä keskittyy olennaisesti työturvallisuus- ja työterveysvaarojen tunnistamiseen sekä niihin liittyvien riskien arviointiin. Tämä prosessi pyrkii tunnistamaan vaarat, arvioimaan niihin liittyvät riskit ja ennen kaikkea poistamaan havaitut vaarat tai vähentämään riskejä. Laatupankki-ohjelma tarjoaa tähän tehokkaat työkalut niin riskien arviointiin kuin poikkeamaraportointiin liittyen. Laatupankki mahdollistaa helpon aloittamisen ja tarjoaa monipuolisen moduulivalikoiman.

Ota yhteyttä →
Kuvankaappaus Laatupankin ohjelmiston poikkeama dokumentista: Sähkölaitteen vika

Rakenna standardien mukaiset järjestelmät.
Aloita Laatupankin käyttö.

Laatupankin -ohjelmiston käyttö tarjoaa monipuolisia työkaluja yleisimpien standardien noudattamiseen. Ota rohkeasti yhteyttä, niin varataan teille ilmainen esittely ohjelmistosta.

Mitä hyötyä on työturvallisuusjärjestelmästä?

Työturvallisuusjärjestelmän edut

Työturvallisuus- ja työterveysjärjestelmän toimivuus näkyy vähentyneinä tapaturmina ja sairaspoissaoloina, vähentäen inhimillisiä esimerkiksi kustannuksia. Lisäksi se edistää johdon aktiivista osallistumista ja työntekijöiden omistajuutta omasta työstään, luoden vahvan työturvallisuuskulttuurin. ISO 45001 standardi auttaa organisaatiota vastaamaan lakisääteisiin vaatimuksiin ja tarjoaa mahdollisuuden jatkuvaan parantamiseen, varmistaen kyvyn vastata nykyisiin ja tuleviin haasteisiin.

Työturvallisuuden parantuminen

Työtapaturmien seurauksena voi olla vakavia vammoja tai jopa kuolema, joiden taloudellinen arvo on vaikea mitata. Toimiva työturvallisuus- ja työterveysjärjestelmä näkyy vähentyneinä tapaturmien ja sairaspoissaolojen määrinä, mikä vähentää inhimillisiä kärsimyksiä ja kustannuksia.

Johdon sitoutuminen ja työntekijöiden osallistuminen

Työturvallisuusjärjestelmä kannustaa johtoa osallistumaan aktiivisesti strategiseen suunnitteluun ja käytännön toimenpiteisiin riskien poistamiseksi. Tämä edistää työntekijöiden omistajuuden tunnetta omasta työstään ja luo vahvan työturvallisuuskulttuurin.

Kyky vastata vaatimuksiin

ISO 45001 standardi auttaa organisaatiota tunnistamaan lakisääteiset vaatimukset ja varmistamaan niiden täyttämisen. Auditointiprosessi havaitsee poikkeamat ja tarjoaa mahdollisuuden jatkuvaan parantamiseen, mikä varmistaa organisaation kyvyn vastata nykyisiin ja tuleviin haasteisiin.

Työturvallisuusjärjestelmän merkitys

Mikä merkitys on ISO 45001-standardin työturvallisuusjärjestelmällä

Sen tavoitteena on integroitua osaksi yrityksen päätöksentekoa vähentäen negatiivisia työturvallisuus- ja työterveysvaikutuksia. Työturvallisuusjohtamisjärjestelmä keskittyy suoraan johtamiseen tarjoten työkaluja päätöksenteon tueksi. Riippuen yrityksen nykytilanteesta, nämä voivat olla joko uusia työkaluja tai käytössä jo olevia toimenpiteitä.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä! →

Päätös ja haluttu suunta

Mistä lähteä liikkeelle ISO 45001 standardin rakentaminen?

Kun yrityksessänne on päätetty aloittaa työturvallisuusjärjestelmän kehittäminen, on aika tarttua toimeen!

Ota yhteyttä →
Kuvankaappaus Laatupankin ohjelmiston laatudokumenttien index sivusta

Ensimmäinen askel:

Ensimmäinen askel on määrittää, missä laajuudessa standardia sovelletaan yrityksessä. Päätös siitä, sovelletaanko työturvallisuusjohtamismenettelyjä koko yrityksessä vai rajoitetaanko niitä tietyille toiminnoille, on tehtävä huolellisesti ja perustellusti, erityisesti mahdollista tulevaa sertifiointia ajatellen.

Toinen askekel:

Toinen strateginen linjaus liittyy siihen, halutaanko järjestelmä sertifioida vai ei. Aluksi voi olla hyvä ottaa oppimisvaihe, hyödyntäen standardin työkaluja ja pyrkien toimimaan ISO 45001 -standardin mukaisesti ennen sertifiointia. Sertifiointi tuo yleensä pitkällä aikavälillä lisää järjestelmällisyyttä ja jatkuvuutta toimintaan.

Kolmas askel:

Kun strategia on valittu, on tärkeää asettaa työturvallisuudelle tavoitteet ja suunnitella sen toteuttaminen. Työntekijöiden osallistuminen suunnitelman laadintaan lisää yleensä sitoutumista. Tavoitteiden tulisi kohdistua merkittävimpiin työterveys- ja turvallisuusriskeihin, ottaen huomioon erilaiset riskityypit, kuten tapaturmat, pitkäaikaiset altistukset tai psykologiset riskit.

Ota kaikki hyödyt irti

Hyödynnä ISO 45001 työturvallisuusjärjestelmän edut

Johtamisjärjestelmät ovat usein saaneet kritiikkiä byrokraattisina ja paperilla toteutettavina harjoituksina. Tämä pätee moniin yrityksiin, jotka suhtautuvat järjestelmään ainoastaan sertifiointia varten markkinointitarkoituksissa. Jos kuitenkin aikoo rakentaa työturvallisuusjärjestelmän, on tärkeää hyödyntää sen tuomia etuja keskittymällä jatkuvaan työturvallisuuden parantamiseen eikä pelkästään standardin vaatimusten täyttämiseen.

Tässä lähestymistavassa voi olla hyödyllistä käyttää valmiiksi suunniteltuja työkaluja ja pohjia, kuten Laatupankin tarjoamaa poikkeamaraportointia ja riskien arviointia, jotta yritys voi keskittyä tehokkaiden prosessien rakentamiseen sen sijaan, että käyttäisi aikaa työkalujen kehittämiseen.

Ota yhteyttä →